Er zijn tal van werkzaamheden die vragen om een aanpak op hoogte. Denk aan het wassen van de ramen van een flat of kantoorpand, het installeren van zonnepanelen en het onderhouden van groendaken. Om voor werknemers in deze beroepsgroepen het valgevaar zoveel mogelijk te beperken zijn veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. In dit artikel meer over passende valbeveiliging en het belang hiervan.

Valgevaar

In Nederland werken er op dagelijkse basis heel wat werknemers op hoogte: schilders, glazenwassers, scheepsbouwers, bouwvakkers, monteurs, onderhoudsmedewerkers. Vanwege de aard en hoogte van hun werkplekken zijn extra veiligheidsmaatregelen van belang. Volgens de wetgeving moet dat altijd vanaf een hoogte van 2,5 meter of hoger. Om het risico op een val zo klein mogelijk te houden én om een eventuele val op te vangen is de juiste valbeveiliging voor werkenplekken op hoogte van groot belang. 

Valbeveiliging

Valbeveiliging is verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Bij valbeveiliging kun je denken aan diverse klimvoorzieningen zoals kooiladders en gevelladders of speciale dakrandbeveiliging. Verder zijn er kabelsystemen of ankerpunten waaraan de medewerkers die op hoogte werken zich kunnen zekeren. Voor de medewerkers zijn er harnassen en werklijnen. Verder dragen ook specifieke looppaden of plekken die gemarkeerd worden als veilige zone bij aan de veiligheid van werkplekken op hoogte.


Valbeveiliging kiezen

Welk soort valbeveiliging je nodig hebt, hangt af van diverse factoren. Zo is het type locatie op hoogte van belang. Gaat het om een plat dak, schuin dak of om een verticale werkplek bijvoorbeeld? De lokale omstandigheden spelen verder een rol. Wordt er boven water gewerkt? Of boven een drukke weg? Daarnaast is ook de frequentie van de werkzaamheden belangrijk. Zo zijn er tijdelijke valbeveiligingsopties maar ook permanente. Verder speelt natuurlijk ook het soort werk dat uitgevoerd wordt mee bij het kiezen van de juiste valbeveiliging.

Risico’s analyseren

Het kan lastig zijn om de juiste valbeveiliging te kiezen. Er is een gelukkig een groot aanbod aan valbeveiliging dat bovendien toegespitst kan worden op een specifieke locatie. Een specialist kan je wegwijs maken in het aanbod. Daarnaast kan een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitkomst bieden. In zo’n analyse worden de arbeidsrisico’s uitwerkt. Vervolgens wordt een plan opgesteld om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen met het uiteindelijke doel bedrijfsongevallen te voorkomen.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen

Naast valbeveiliging voor personen is er ook valbeveiliging voor gereedschappen. Laat alle valbeveiliging keuren, doe dit regelmatig. Zorg verder voor een veilige toegang tot de werkplek op hoogte. Daarnaast zijn er speciale trainingen voor medewerkers die op hoogte werken. Deze trainingen zijn er voor specifieke werkplekken, beroepsgroepen en situaties zoals redding en evacuatie.